Ovation BBDO

Advertising agency Ovation BBDO, part of BBDO Worldwide.

Nijedna vrsta
ne umire sama

Klijent

Telekom Srbija

Egzekucija

Kreativa / Produkcija
/ Digital

Kategorija

Telekomunikacije

Beloglavi sup, modrovrana, sove i orlovi zmijari su izuzetno važne za održavanje celog ekosistema. Njihova uloga u lancu ishrane jeste da na organski način očisti prirodu od uginulih životinja, ali i spreči trovanje drugih životinja. Telekom Srbija ulaže svoje resurse u monitoring ovih ugroženih vrsta, jer spasavajući ptice – spasavamo i sebe.